Wat zijn we in een onwerkelijke situatie beland. Alles wat normaal was, is dat nu niet meer. We kunnen onze sport niet zo beoefenen als we zouden willen, we zijn veel meer aan huis gekluisterd, de economie ligt op zijn gat en alles draait alleen nog maar om Corona. Het gaat om onze gezondheid en dat is zeker in deze tijd het belangrijkste wat er is.

Dan komt HSC De Draai toch echt op een lagere plaats.

Ik heb ook wel getwijfeld om een “Van de bestuurstafel” te schrijven. Enerzijds logisch, want echte bestuursvergaderingen houden we nu niet, de informatie gaat vooral digitaal, maar anderzijds is het toch ook een mooie afleiding om wat van je schaatsvereniging te vernemen.

Van de bestuurstafel is niet veel te melden. Alle ligt stil op dit moment en dat blijft ook nog wel even zo.

Toch wil ik wel even stilstaan bij het einde van het afgelopen seizoen. Helaas waren de weersgoden ons niet goed gezind en kon onze schaatsdag in Biddinghuizen niet door gaan. Het was gewoon te mooi weer. Het was een heel zachte winter en dat is FlevOnice niet in de koude kleren gaan zitten. (Bijzondere uitspraak, te warm weer in dan toch in de koude kleren). FlevOnice heeft een heel slecht schaatsseizoen gehad met heel erg weinig bezoekers. Zij hebben besloten om na te gaan of de langste baan ijsbaan van Nederland op een andere manier exploitabel te maken is. Dat betekent dat wij ook aankomend seizoen niet naar Biddinghuizen kunnen.

Ik heb van diverse leden al andere ideeën gekregen voor een schaatsdag met de vereniging. Die houd ik in gedachte.

Aan het einde van het seizoen hebben we altijd diverse activiteiten.

De 100-Ronden hebben we nog net kunnen houden. De belangstelling was vergelijkbaar met eerdere jaren. Ook dit jaar was er voor de woensdagmorgen beduidend meer animo dan voor de donderdagavond. Maar dit waren wel de laatste activiteiten.

Vanwege de omgangsregels in verband met Corona is de familiedag niet door gegaan. Ook hebben we de elfstedentocht voor het jeugdschaatsen moeten afblazen. Dat is toch echt een afsluiting voor al die opgedane schaatslessen.

Dus al met al een vreemde afronding van het seizoen.

In het voorjaar organiseren we altijd onze WFT-tocht op de fiets en op skeelers. We hebben enige weken terug besloten om deze tocht niet te gaan organiseren in het voorjaar. Dat is een goed besluit gebleken. We gaan bekijken of we die nog naar het najaar kunnen verplaatsen.

Zonder veel activiteiten gaan we richting zomer. He die gaat verlopen, weet nog niemand

Het belangrijkste is: Blijf gezond en denk een beetje om elkaar.

Frank Pronk

voorzitte