Beste leden van HSC De Draai,

Het einde van seizoen 2019-2020 werd abrupt beëindigd vanwege de snel om heen grijpende besmettingen t.g.v. het Corona-virus. We hebben de familiedag moeten annuleren en ook de WFT-tocht hebben we niet kunnen organiseren. Op dat moment hadden verwacht dat het na de zomer wel enigszins normaal zou worden.
Er is nu wel weer gelegenheid om te kunnen sporten, maar normaal is het geenzins. We kunnen grote groepen nog niet in één ruimte bij elkaar brengen en dit heeft gevolgen voor onze Algemene Leden Vergadering. 


Na beraad hebben we als bestuur van HSC De Draai besloten dat we vooruitlopend op het seizoen 2020-2021 de Algemene Leden Vergadering niet op de grbuikelijke manier gaan organiseren. We gaan dit op een alternatieve wijze doen.
Wij zullen alle leden een mail sturen met de een verslag, een terugblik van het vorige seizoen, we zetten de plannen van elke schaatsdiscipline voor aankomend seizoen uiteen. Ook het overzicht van financiën van het afgelopen seizoen 2019-2020, met een verslag van de kascommissie maakt daar deel van uit, net als de begroting voor het aankomende seizoen 2020-2021 zullen worden bijgevoegd. De instemming zal dan ook schriftelijk gaan. 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen wenselijke situatie is, maar wij zijn ervan overtuigd dat het, op dit moment, de enige manier is om de leden op een juiste manier te informeren en en op deze wijze is ook de inbreng te waarborgen. 

Wij hopen op begrip van de leden. We hadden het streven om voor 26 septemeber 2020 de mail te verspreiden, maar het op deze wijze toch wat meer werk dan gedacht. Het eindproduct wat we rondmailen willen we nog vaststellen in bestuursvergadering. We gaan de mail 12 oktober vesturen.

Namens het bestuur
Frank Pronk
voorzitter