De Draai heeft ook een wedstrijdtrainingsgroep

De wedstrijd groep traint en schaats zijn wedstrijden op de Alkmaarse IJsbaan De Meent. Op de onderstaande data en tijden zijn de wedstrijdrijders van De Draai op de ijsbaan te vinden.

Maandagavond
A02: 18.40 tot 19.50 uur
A03: 20.05 tot 21.15 uur

Donderdagavond
A04: 18.20 tot 19.30 uur

Zaterdagochtend
A05: 7.50 tot 9.00 uur

Westrijd secretariaat en organisatie
Adri Zwagerman: tel. 06-20333702
Anita Smit: 0226-453275

Hoofdtrainer:
Olof Huiberts: tel. 06-51456731

Wedstrijdtrainers:
Jan v.d. Molen, Olof Huiberts, Arjen Bosma, Rob Oudhuis, Hans van Wees.

Uitgifte abonnementspasjes en licenties: 
Adri Zwagerman

Lidmaatschap/licentie/abonnement Indien men wil gaan wedstrijdschaatsen bij HSC De Draai dient men lid te zijn. Voor het rijden van wedstrijden dient wel een extra contributietoeslag betaald te worden. Naast het lidmaatschap dienen een licentie en een abonnement aangevraagd te worden. De aanvraag hiervoor wordt gedaan via een inschrijfformulier welke in mei aan u wordt verzonden. Dit formulier is tevens verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat van de vereniging. Het verschuldigde bedrag van lidmaatschap en licentie/abonnement dient 14 dagen na ontvangst van de rekening betaald te worden. Een speciale informatieavond wordt gehouden de eerste week van oktober, waarbij alle licentiehouders worden uitgenodigd en de navolgende documenten worden uitgereikt:
· Abonnementen en licenties
· Niveau-indelingen
· Groepsindeling trainingen
· Wetenswaardigheden wedstrijdrijder
· Wedstrijddata en telefooncircuit
· Het seizoenboekje van de baancommissie Alkmaar

Na het seizoen wordt in maart een evaluatie-avond gehouden voor de wedstrijdrijders(sters).

Trainingen
Vanaf eind mei worden de volgende trainingen gehouden:
Skeelertrainingen (helm en polssteunen verplicht)
Droogtrainingen Fietstrainingen (helm verplicht)

Vanaf opening van de ijsbaan in oktober worden op KNSB-uren ijstrainingen gehouden. Pupillen (tot 12 jaar) worden in het algemeen uitgesloten van skeeler- en fietstrainingen. Uitzonderingen worden gemaakt in overleg met de trainers. Wedstrijden De clubwedstrijden worden altijd gehouden op de ijsbaan "De Meent" te Alkmaar. Deze vinden plaats volgens een vooraf samengesteld rooster door de baancommissie Alkmaar.

In één seizoen worden 6 á 7 clubwedstrijden gehouden en deze zijn altijd samen met een andere vereniging. Door HSC De Draai wordt altijd geprobeerd om een extra wedstrijd te organiseren in Hoorn. Buiten de clubwedstrijden zijn er nog andere wedstrijden en daarin worden op uitnodiging van de baancommissie of club de rijders aangewezen.
Andere wedstrijden kunnen zijn:
- Baancommissie wedstrijd Kortebaan
- Supersprint Categoriewedstrijden
- Overige bijzondere wedstrijden

Tevens kan men vanaf 16 jaar (peildatum 30 juni) meedoen aan marathonwedstrijden. Deze worden gehouden op vrijdagavond van 21.45 tot 23.15 uur.
Sinds 2003 worden er ook pupillenmarathons gehouden op donderdagavond tussen 18.00 en 19.00

Niveau-indeling
Naast de categorieën pupillen t/m veteranen werken we ook met niveau-indelingen.
Deze zijn:
Niveau A: 100 t/m 500 meter
Niveau B: 100 t/m 700 meter
Niveau C: 100 t/m 1000 meter
Niveau D: 100 t/m 1500 meter
Niveau E: 100 t/m 3000 meter of langer

Om te promoveren zal een rijder aan een tijdlimiet moeten voldoen. Bij aanvang van het seizoen worden de tijdlimieten bekend gemaakt.

Clubrecords en clubkampioenschappen
Tot de clubrecords worden gerekend, die records die door leden van HSC de Draai zijn gereden en door de KNSB zijn erkend. De clubkampioenschappen vinden plaats op een van tevoren vastgestelde avond. De wedstrijd wordt gehouden over 2 afstanden voor alle categorieën. De afstand verschilt per categorie.

Selecties
De selecties voor de baan en het gewest worden resp. samengesteld door de baancommissie en de technische commissie van het gewest. Indeling voor de baancommissiewedstrijden gebeurd door de baancommissie. Door de baancommissie worden puntennormen vastgesteld, waaraan een rijder(ster) moet voldoen om in aanmerking te komen voor ijsfaciliteiten en clubfaciliteiten. Deze faciliteiten houden in dat men extra trainingsuren kan verkrijgen.