LIDMAATSCHAP

De inning van de clubcontributie voor het seizoen 2016-2017 zal rond 1 augustus 2016 plaatsvinden via automatische incasso. In de algemene ledenvergadering van 15 september 2015 is besloten dat we komend jaar niet meedoen met de Grote Club Actie,dus daarvoor komt geen toeslag op de contributiebedragen. De volgende contributiebedragen zijn voor het seizoen 2016-2017 van kracht:
 
- Volwassen lid (19 jaar en ouder) € 68,00 
- Jeugdlid (t/m 18 jaar) € 56,00 

• Jeugdlid ben je t/m 18 jaar. Peildatum 01-07-2016 is hiervoor bepalend. 
• Elk 2e, 3e en 4e gezinslid krijgt een korting van € 5,00 op de basiscontributie. 
• Leden die geen gebruik maken van automatische incasso, betalen een extra toeslag van € 7,50 per nota..
Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

Opzegging kan alleen schriftelijk tegen het einde van het contributiejaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. 
Opzeggen contributie

Wedstrijdrijders krijgen een wedstrijdlid-toeslag op de basiscontributie. 
Deze toeslag wordt bij het KNSB abonnement\licentie opgeteld.


ABONNEMENTEN EN LICENTIES


Leden die willen deelnemen aan ijstrainingen en wedstrijden in KNSB-verband dienen in het bezit te zijn van een abonnement en een licentie.

Nieuw dit seizoen is dat degene die wedstrijden willen rijden zelf hun licentie voor het aankomende seizoen (2015 – 2016) dienen aan te vragen en te betalen. Alle huidige wedstrijdleden hebben inmiddels een mail ontvangen van de KNSB met een gebruikersnaam en een tijdelijk wachtwoord. In de mail van de KNSB staat hoe je jouw gegevens kunt bekijken en beheren. Voor het verlengen van de wedstrijdlicentie word je begin juni door de KNSB geinformeerd over de aanschaf/verlenging van je wedstrijdlicentie seizoen 2015-2016 via MijnKNSB

Ook nieuw dit seizoen is dat er straks 2 verschillende abonnementen voor ijsbaan De Meent zullen zijn. Te weten een trainingsabonnement en een wedstrijdabonnement. Met het trainingsabonnement kunt je wel trainen op de trainingsuren A2 tot en met A5 maar geen wedstrijden rijden. Wil je ook wedstrijden rijden moet je een wedstrijdabonnement aanschaffen. Hier volgt nog meer informatie over.


DONATEURS

De donateurskosten zijn € 20,-. Om van het wel en wee van de vereniging op de hoogte te blijven ontvangen donateurs het clubblad.