Hoofdsponsor

Naast het langebaanschaatsen zijn er ook rijd(st)ers van HSC De Draai actief bij het marathon schaatsen. Op vrijdagavond is er een baancompetitie voor de junioren, senioren en masters. Op zaterdag of zondagmiddag/avond is er een baancompetitie voor de pupillen.

Bij de Masters 3 is “good old” Mart Kuiper in competitie. Mart rijdt natuurlijk al jaren mee. Ondanks zijn M65 categorie lukt het Mart nog steeds om punten te scoren. Zelfs in het sprint klassement heeft Mart 1 punt behaald. In de tussenstand vinden we Mart terug op de 8e plaats. En wie denkt dat de oudste Masters rustig hun rondjes rijden heeft het mis. Deze ouwe taaie mannen rijden gemiddeld rondentijden van 39,5 seconde over 30 ronden!

Beste leden van HSC De Draai,

Tjonge jonge, hebben jullie dat ook? De jaren lijken steeds korter te worden. Voordat je het goed en wel door hebt, staan de Kerstdagen alweer voor de deur en loopt 2018 alweer naar het einde. Dat betekent voor mij een beschouwing over 2018 en het schrijven van een Kerstgroet naar alle leden van HSC De Draai. Dat doe ik graag. Wat was 2018 voor een jaar?

Zoals we op de jaarvergadering al hebben aangegeven kunnen we dit jaar bestuurlijk als een rommelig jaar bestempelen. Door allerlei omstandigheden hebben we als bestuur eigenlijk het hele jaar niet de normale slagkracht gehad. En dat hebben onze leden ook ervaren, met name in het met innen van contributies en abonnementsgelden. Dat is rommelig verlopen en vaak met (soms grote) vertraging. Dat is vevelend en mag niet gebeuren. We gaan dat verbeteren. 

Gelukkig zijn de werkzaamheden binnen de verschillende schaatsdisciplines normaal verlopen en hebben die weinig last gehad van onze bestuurlijke beslommeringen.

Beste leden van H.S.C. De Draai

Afgelopen zomer zijn de nodige records gesneuveld. De zomer begon vroeg, was warm en soms heet en erg droog met lange tijd een wind uit het oosten. Een windrichting zoals wij die graag in de winter zouden willen hebben. Omdat er volop wordt gediscussieerd of de klok wel moet worde teruggezet op de wintertijd, kunnen we vaststellen dat het schaatsseizoen aanstaande is. Zo nagenieten van de vakantietijd zal de schaatskoorts heel langzaam de kop op steken en kan de voorbereiding starten.

Vooruitlopend op het nieuwe schaatsseizoen gaan wij als bestuur eerst met onze leden om tafel. We blikken terug op het afgelopen jaar, eigenlijk een redelijk stabiel jaar en daarnaast onthullen wij onze plannen en voornemens voor het nieuwe schaatsseizoen.

Het bestuur nodigt alle leden en donateurs uit voor deze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van schaatsclub HSC De Draai op woensdag 26 september 2018.

De Algemene Leden vergadering is bij uitstek de gelegenheid om eens te vernemen hoe het reilt en zeilt binnen jouw vereniging. Wat zijn de ontwikkelingen bij de KNSB, bij het Gewest en hoe speelt het bestuur daar op in?

IK wil jullie wat meegeven ter overweging. Uit de agenda lees je dat er twee bestuursleden ons bestuur gaan verlaten. Ik kan het van harte aanbevelen om een paar jaar mee te draaien in het bestuur. Het is leuk, gezellig en je kunt direct jouw invloed aanwenden voor keuzes en beslissingen.

Wil jij aan het stuur, kom in ons bestuur!

We zijn op zoek naar een secretaris en een bestuurslid voor het recreatief schaatsen. Kom, durf de uitdaging aan en laat wat van je weten. 

Wanneer en waar is de Algemene Leden Vergadering

 

Datum:            woensdag 26 september 2018

Aanvang:         20.00 uur

Plaats:             Ontmoetingscentrum De Brink

                        Middenweg 168 te Heerhugowaard  

 

Na de vergadering bieden we ook dit jaar weer de gelegenheid om even na te kaarten onder het genot van een drankje, dat je wordt aangeboden door het bestuur. Wij hopen je te zien.

 

 

 

Algemene ledenvergadering,

woensdag  26 september 2018

 

 

 

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 september 2017
 4. Jaaroverzicht secretaris
 5. Vooruitblik seizoen 2018-2019 per discipline
 6. Financiën
  1. Financiële verantwoording verenigingsjaar 2017/2018
  2. Verslag kascommissie
  3. Verkiezing kascommissie
  4. Begroting 2018/2019
 7. Bestuursverkiezing:

De volgende bestuursleden zijn treden af en stellen zich niet herkiesbaar:

-       Wendy Lopez-Hafkamp, secretaris

-       Pieter Wester, recreatief schaatsen en natuurijs

Frank Pronk is aftredend maar stelt zich herkiesbaar als voorzitter.

 1. Communicatie
 2. Clubacties en sponsoring
 • Rondvraag
 • Sluiting.

 

De leden zijn van harte welkom om na de vergadering nog even na te zitten onder het genot van een drankje.

Namens het bestuur van HSC De Draai:

voorzitter Frank Pronk

De Draai op fitte start beurs

Vandaag stond HSC de Draai samen met LVS de Landelijke Vereniging van Schoonrijden, met een info stand op de fitte start verenigingsmarkt in de sporthal van de Waardergolf. De stand werd beurtelings bezet door Hetty van der Eng Trainingsgroep Alkmaar, Co Zut HSC de Draai, Ilona Allon-van der Moolen Jeugschaatsen, Fie van Onna Trainingsgroep Hoorn en Mart Kuiper Algemeen.  Het was erg gezellig en geslaagd.