Hoofdsponsor

Beste leden van HSC De Draai,

Jullie hebben lang, te lang, geen informatie van het bestuur ontvangen. Het was ook wel een rare tijd, we zijn als bestuur vanaf medio maart tot begin september niet meer bij elkaar geweest. Het contact tussen de bestuursleden was minimaal en ging vooral via mail en telefoon. Wat is er dan te melden "van de bestuurstafel"?
De één verwacht dan niet heel veel en de ander juist wel veel. Feit is wel dat we toch alweer aan het begin van het nieuwe schaatsseizoen staan.

Ik start met een terugblik van de afgelopen tijd. Het schaatseizoen 2019-2020 is nogal abrupt geëindigd, zonder elfstedentocht voor de jeugd en zonder familiedag. Dat was een tegenvaller omdat we Biddinghuizen door de weersomstandigeheden ook al af hebben moeten blazen. Eind maart hadden we te maken met een intelligente lock-down. Ik denk dat niemand van ons dat eerder heeft meegemaakt. Dientengevolge hebben we besloten, moeten besluiten, om onze fiets- en skeelertocht, de WFT-tocht, niet te gaan rijden. 
Richting mei kregen we wat ruimte en daarmee hebben we het skeeleren op onze skeelerbaan wel kunnen opstarten, maar met de gepaste maatregelen, conform de adviezen van de KNSB. De animo was goed, zeker de jeugd op de zaterdagochtend was erg enthousiast.
Nu de dagen snel korter worden, kondigt het schaatseioen zich alweer aan. We hebben nog geen richtlijnen ontvangen van De Meent. De ijsbaan zal wel open gaan en het schaatsen is, vergelijkbaar met skeeleren, verantwoord te doen. Vanzelfsprekend is afstand houden het devies.
Ik verwacht meer richtlijnen op het gebied van gebruik kleedkamer, looproutes, etc. Dat is nog afwachten. Zodra wij wat weten zullen we dat doorgeven.

Wat het bestuur op dit moment zeker bezig houdt, is de invulling en organisatie van de Algemene Leden Vergadering. Wij hebben besloten dat wij onze leden niet bij elkaar willen roepen in een zaal. In principe kunnen alle leden komen. We hebben besloten om jullie op een andere wijze in te lichten over het afgelopen seizoen en het nieuwe aankomende seizoen. Waarbij het best ingewikkeld is hoe wij het afgelopen seizoen financieel afgerond en door de leden goedgekeurd kunnen afsluiten. In deze nieuwsbrief is aangegeven hoe we denken dat te gaan doen. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. 

Een vergelijkbaar knelpunt ervaren we bij de organsiatie van de vrijwilligers-avond, die elk jaar aan het begin van het seizoen wordt gehouden. Dit is een avond waarbij wij stil staan bij de inzet van de vele vrijwilligers en op deze avond tonen wij, namens de vereniging, onze dankbaarheid.
Ook voor deze groep geldt dat wij op dit moment niet willen initiëren om een grotere groep in één ruimte samen te brengen en dat is vervelend en ook gewoon erg jammer. 
We hebben besloten om de vrijwilligersavond in eerste instantie te verplaatsen naar een later tijdstip. Als het niet mogelijk blijft zullen wij onze dankbaarheid op een andere wijze gaan tonen. Want dankbaar voor het vele werk dat de vrijwilligers verzetten, zijn we zeker en dat willen we laten blijken. 

We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen van het seizoen. De bestuursvergaderingen vinden weer plaats wij zullen de aankomende tijd meer van ons laten horen. 

Op voorhand wens ik iedereen een mooi schaatsseizoen toe, hoewel het best wat anders zal zijn dan dat we gewend zijn. 

Met vriendelijke groet,
Frank Pronk
voorzitter