Hoofdsponsor

Beste leden van H.S.C. De Draai

Afgelopen zomer zijn de nodige records gesneuveld. De zomer begon vroeg, was warm en soms heet en erg droog met lange tijd een wind uit het oosten. Een windrichting zoals wij die graag in de winter zouden willen hebben. Omdat er volop wordt gediscussieerd of de klok wel moet worde teruggezet op de wintertijd, kunnen we vaststellen dat het schaatsseizoen aanstaande is. Zo nagenieten van de vakantietijd zal de schaatskoorts heel langzaam de kop op steken en kan de voorbereiding starten.

Vooruitlopend op het nieuwe schaatsseizoen gaan wij als bestuur eerst met onze leden om tafel. We blikken terug op het afgelopen jaar, eigenlijk een redelijk stabiel jaar en daarnaast onthullen wij onze plannen en voornemens voor het nieuwe schaatsseizoen.

Het bestuur nodigt alle leden en donateurs uit voor deze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van schaatsclub HSC De Draai op woensdag 26 september 2018.

De Algemene Leden vergadering is bij uitstek de gelegenheid om eens te vernemen hoe het reilt en zeilt binnen jouw vereniging. Wat zijn de ontwikkelingen bij de KNSB, bij het Gewest en hoe speelt het bestuur daar op in?

IK wil jullie wat meegeven ter overweging. Uit de agenda lees je dat er twee bestuursleden ons bestuur gaan verlaten. Ik kan het van harte aanbevelen om een paar jaar mee te draaien in het bestuur. Het is leuk, gezellig en je kunt direct jouw invloed aanwenden voor keuzes en beslissingen.

Wil jij aan het stuur, kom in ons bestuur!

We zijn op zoek naar een secretaris en een bestuurslid voor het recreatief schaatsen. Kom, durf de uitdaging aan en laat wat van je weten. 

Wanneer en waar is de Algemene Leden Vergadering

 

Datum:            woensdag 26 september 2018

Aanvang:         20.00 uur

Plaats:             Ontmoetingscentrum De Brink

                        Middenweg 168 te Heerhugowaard  

 

Na de vergadering bieden we ook dit jaar weer de gelegenheid om even na te kaarten onder het genot van een drankje, dat je wordt aangeboden door het bestuur. Wij hopen je te zien.

 

 

 

Algemene ledenvergadering,

woensdag  26 september 2018

 

 

 

 

Agenda:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26 september 2017
 4. Jaaroverzicht secretaris
 5. Vooruitblik seizoen 2018-2019 per discipline
 6. Financiën
  1. Financiële verantwoording verenigingsjaar 2017/2018
  2. Verslag kascommissie
  3. Verkiezing kascommissie
  4. Begroting 2018/2019
 7. Bestuursverkiezing:

De volgende bestuursleden zijn treden af en stellen zich niet herkiesbaar:

-       Wendy Lopez-Hafkamp, secretaris

-       Pieter Wester, recreatief schaatsen en natuurijs

Frank Pronk is aftredend maar stelt zich herkiesbaar als voorzitter.

 1. Communicatie
 2. Clubacties en sponsoring
 • Rondvraag
 • Sluiting.

 

De leden zijn van harte welkom om na de vergadering nog even na te zitten onder het genot van een drankje.

Namens het bestuur van HSC De Draai:

voorzitter Frank Pronk